Συγκλόνισε το Ειδικό Δημοτικό στη μνήμη της μικρής Αλεξάνδρας