Συγκεντρώνουν ρούχα, φάρμακα, τρόφιμα για τους πρόσφυγες