Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί για τράπεζα θεμάτων, ΕΒΕ και μείωση της ύλης