Στον Μητροπολίτη Χίου Πρόεδρος και Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ