Στοιχεία «φωτιά» στο ΣΔΟΕ για τις πηγές των χρημάτων της Χ.Α.