Στο PREMIERE-ΔΙΑΝΑ τελικά η παράσταση "Μόλις Χώρισα"