Στο Κερατσίνι ο Μητροπολίτης κ. Μάρκος για τους χαιρετισμούς