Στο Καρλόβασι Σάμου ταξιδεύει η παράσταση «Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ»