Στο επίκεντρο η διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου με Αλεξανδρούπολη