Στο 3% ο πληθωρισμός, «φωτιά» 9% στα τρόφιμα, στο 31,4% (!) στο λάδι