Σωφρονιστικοί: «Εμείς δεν κατηγορούμε την στάση της Αστυνομικής Ένωσης. Ήταν αναμενόμενη »