Σε παραγωγική λειτουργία η νέα μονάδα αφαλάτωσης στις Οινούσσες