Το ψήφισμα της έκτακτης λαϊκής συνέλευσης του Βροντάδου