Πρωτιά για το 1ο ΓΕΛ στην πρώτη φάση του διαγωνισμού EUSO 2016