Πρωταθλητής Ελλάδος ο Νίκος Καττής του Ευθύμαχου - Στην 3η θέση ο Κώστας Μπραέσας