Προσπερνά η Μητρόπολη τις ενστάσεις του Συνδέσμου Κληρικών