Προσπάθησε να χτυπήσει Αστυνομικό με το Ι.Χ. φορτηγό του