Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Χίου