"Προσλήψεις από το Δήμο, με κριτήρια από το γραφείο του Δημάρχου…!"