Προπηλακισμό του Προέδρου του Kardamylian Foundation από το Δήμαρχο, καταγγέλλει η ΣυμμαΧία Αξιών