Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις Ακαδημίες και άλλες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού