"Πρόληψη των εξαρτήσεων με ΕΣΠΑ; Επιστρέφεται ως απαράδεκτο!"