"Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις προέκυψε νέα δομή στη Λευκωνιά!"