Πού μπορούν να δηλώσουν οι πληγέντες τις ζημιές - Τι δικαιολογητικά χρειάζονται