Παταγώδης αποτυχία σύστασης εθελοντικής ομάδας στο Πυργί