“Ποιος έχει την ευθύνη για το κτίριο του Τελωνείου;”