Π.Ο.Α.μεΑ.Β.Α.: «Βάφτισαν» τη ράμπα «ράμπα Α.μεΑ.» και πανηγυρίζουν