Το Περιφερειακό Συμβούλιο υποτάχθηκε στον Ρόκα. Ο λαός έχει το λόγο.