Παρέσυρε με φορτηγό πεζή, την εγκατέλειψε και συνελήφθη