Το παρελθόν και το μέλλον: η περίπτωση μελέτης του ΤΜΟΔ!