Παραιτήθηκε ο Γιώργος Πατεριμός από Π.Σ.Αμε.Α. και Π.Ο.Α.με.Α.Β.Α