Παραιτήθηκε η σύμβουλος του Δημάρχου Έλενα Τσατσαρώνη