Παραιτήθηκε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ο Γιώργος Επιτροπάκης