Παράδοση αναπηρικού αμαξιδίου σε παιδί με αναπηρία