Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: Αγκαλιαστείτε γιατί χανόμαστε