Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει