Ομιλία Γ. Μηλιού για την οικονομική κατάσταση και τις πολιτικές εξελίξεις