Οικολογικός Άνεμος: Οι υποψήφιοι του συνδυασμού με επικεφαλής τον Βασίλη Μπάλλα