Οι συχνές διακρίσεις ή αποκλείσεις της κοινωνίας μας προς την διαφορετικότητα