Οι πίνακες με τις βάσεις για ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές