Οι παραλίες του Βροντάδου μπορούν να αναπλαστούν ανέξοδα