Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χάσουν εκτός από τις αλυσίδες τους…