Καταδίκη λιμενικών για βασανιστήρια: Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται