Οι Χιώτες Πρόσκοποι εορτάζουν τους Αγίους της Χίου