"Οι Χιώτες εργαζόμενοι να δώσουν τη δική τους απάντηση στα παραμύθια της Χιακής Συμπολιτείας"