Οι Αισθητικοί του μέλλοντός μας - Μαθήτριες της ΕΠΑΣ στις «Ενέσεις Ζωής» (ΦΩΤΟ)