"Οι αγώνες δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Υπερασπιζόμαστε την υγεία των Α.μεΑ. και των οικογενειών μας"