Πανελλήνια νίκη για την μαθήτρια Ζηνοβία Μαθιούδη του 3ου ΓΕΛ Χίου