Ο ΝΟΧ καταγγέλλει την ΚΟΕ για τις αλλαγές στο πρόγραμμα