Ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών